Publicație căsătorie Stroia Iulian și Anghel Ionela-Irina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr33008/16.10.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 16.10.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STROIA IULIAN în vârstă 29 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei ANGHEL IONELA-IRINA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în DRĂGĂȘANI, judeţul VÂLCEA.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,