Publicație Căsătorie Ziegler Edgar și Lechințan Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr33114/23.10.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 23.10.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ZIEGLER EDGAR în vârstă 39 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei LECHINȚAN MARIA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în CUCERDEA, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,