Achiziție “ Servicii de informare şi publicitate  în cadrul proiectului  Planificarea strategică şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni- Cod proiect 129682”- Cod CPV 79341000-6

 

 

Obiectul achiziţiei:  Realizarea unui afiş -1 buc. cu informaţii despre proiect şi elaborarea unui număr de 5100 broşuri informative

Prestatorul de servicii: SC Multidecor SRL Târgu Mureş

Valoarea serviciilor: 11.294,29 lei inclusiv TVA