Anunț cu privire la inițierea procesului de selectie de către DGASPC, a persoanelor care vor face parte din grupul-țintă al proiectului “Venus- Împreuna pentru o viață în siguranță”

http://www.dgaspcmures.ro/docs/2019/ANUNT_si_Anexe_SELECTIE_GRUP_TINTA-PROIECT_VENUS-MURES.pdf