Achiziţie Servicii de Consultanţă şi Expertiză IT în domeniul e-guvernare pentru „Planificarea strategică şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni- Cod proiect 129682”- Cod CPV 72600000-6

 

Obiectul achiziţiei:  Prestare “Servicii de Consultanţă şi Expertiză IT în domeniul e-guvernare  în cadrul proiectului: Planificarea strategică şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni , CodSMIS 129682”, prin  analizarea sistemul informatic actual, existent la nivelul Municipiului Tarnaveni: echipament hardware, o suita de aplicatii software, fluxuri si procese de lucru, pentru  atingerea urmatoarelor etape in scopul realizarii obiectivelor proiectului:

1. Analiza generala a obiectivelor şi cerinţelor specific proiectului în contextual sistemului informatic actual;
2.Inventarierea elementelor corespunzatoare masurilor prevazute in Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor aplicabile cetatenilor precum si a procedurilor administrative  existente pentru serviciile furnizate cetăţenilor, cu indicarea gradului de birocratizare şi a timpilor de lucru.
3. Identificarea problemelor legate de fluxurile de lucru, cu precădere ale celor digitale;
4. Realizarea expertizei pentru procesele informatice front-office şi back-office, cu indicarea posibilelor măsuri de simplificare şi eficientizare;
5. Indicarea a cel puţin 3 servicii care urmează a fi furnizate digital pentru cetăţeni;
6. Pentru serviciile propuse a se furniza digital se vor descrie informaţiile privind criteriile definite de Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, astfel:

 – Costuri generate pentru cetăţeni,

 – Complexitatea procedurii/utilizării,

 – Relaţionarea cu alte servicii propuse pentru simplificare  în aval sau amonte,

 – Numărul anual al cetăţenilor- solicitanţi

7. În identificarea serviciilor se va urmări ca acestea să răspundă gradului de sofisticare minim 3 – transmitere electronică a solicitării şi ulterior ridicarea documentelor emise de la ghişee, respectiv maxim gradului de sofisticare 5 – transmitere integral electronică a dosarelor aferente solicitărilor, precum şi primirea electronică a răspunsurilor sau a documentelor solicitate, cu semnătura electronică.

8. Proiectarea unui sistem informatic neutru tehnologic, care să obţină avizele CTE si care sa se integreze nativ in eco-sistemul informatic al Primariei si care sa ofere servicii on-line catre cetateni precum si Consultanţă în elaborarea documentaţiei privind cerinţele necesare activităţii de Adaptarea si modernizarea sistemului informatic existent;

9. Includerea în documentaţia realizată a măsurilor privind respectarea cerinţelor de protecţie a datelor şi a vieţii private, implicit a reglementărilor GDPR, şi de garantare a securităţii informaţiilor;

10. Identificarea viitoarei arhitecturi a sistemului informatic adaptat, cu respectarea principiului de utilizare inteligentă a informaţiilor prin inregistrarea “o singură dată” a datelor

11. Pregătirea documentaţiei necesare îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin HG nr.941/2013 privind organizarea şi funcţionarea ComitetuluiTehnico-economic pentru Societatea Informaţională în sensul obţinerii avizului emis pentru demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie ce implică soluţii IT&C, in situatia in care acest aviz este necesar data fiind valoarea si specificul solutiei IT propuse.

 

 

Prestatorul de servicii: SC Perform Soft Development  SRL  Bragadiru

Valoarea serviciilor: 154.105  lei  inclusiv TVA