Publicatie căsătorie Gabor Lajos și Gabor Clara

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.33429/25.11.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 25.11.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR LAJOS în vârstă 45 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei GABOR CLARA în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENII, judeţul MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,