Anunț cu privire la prelungirea termenului stabilit pentru depunerea candidaturilor pentru procesul de selectie din grupul-țintă al proiectului “Venus- Împreuna pentru o viață în siguranță”

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vă aduce la cunoștință faptul că termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor pentru procesul de selecție din grupul țină al proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ”Venus – pentru o viață în siguranță” – POCU 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șnase între Femei și Bărbați, în parteneriat cu DGASPC Mureș, repsectiv:
– victime ale violenței domestice
– specialiști/profesioniști în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, angajați ai instituțiilor publice locale și centrale cu atribuții în domeniu, care vor beneficia de o instruire în domeniu;

a fost prelungit până la data de 20.12.2019

Pentru informații suplimentare persoane desemnată este doamna șef serviciu Urcan Sabina, date de contact: e-mail: suciusabi2006@yahoo.com, telefon : 0265 213512 int. 41 sau 0783 142 907, sediul DGASPC Mureș, strada Trebely nr. 7, corp C, camera 8.