ANUNT privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente creanțelor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018

 

Prin H.C.L. nr. 98/28 noiembrie /2019, Consiliul Local al Municipiului Târnăveni a aprobat anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 și Procedura pentru anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018, în baza art.32 din O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor bugetare accesorii, vă rugăm să vă prezentați la Serviciul Impozite și Taxe Locale din Târnăveni, str. Republicii nr 84, până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2019.

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al municipiului Târnăveni, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție la Serviciul Impozite și Taxe Locale din Târnăveni, str. Republicii nr 84, telefon 0265 443208 sau e-mail impozite@primariatarnaveni.ro

 

PRIMAR
NICOLAE SORIN MEGHEȘAN