Organizare interviu – Concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție din cadrul CRESEI –Direcția de Asistență Socială

Nr. 22462/03.12.2019

A N U N T

Având în vedere art. 29, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant pentru personalul contractual, comisia de concurs comunică urmatoarele:

  • Candidații declarați admiși la concursul organizat în data de 29.11.2019 –  proba scrisă,  vor susține interviul în data de 04.12.2019 la ora 10,00 la sediul instituției, Piața Primăriei nr. 7.

 

Secretar comisie concurs