Publicație Căsătorie Ciocan Florin și Suciu Anișoara

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.33626/13.12.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 13.12.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOCAN FLORIN în vârstă 38 ani, cu domiciliul în FĂGĂRAȘ, județul BRAȘOV şi a d-nei SUCIU ANIȘOARA în vârstă de 52 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,