Anunț organizare licitație publică pentru închirierea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință