Publicație Căsătorie Solomon Vlad-Ovidiu și Bodi Liliana-Diana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30417/05.02.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 05.02.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SOLOMON VLAD-OVIDIU în vârstă 29 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei BODI LILIANA-DIANA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,