Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut

 

Rezultatul selecţiei
dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, din data de 26.02.2020

Nr

Crt

Funcția publică deținută Numele și Prenumele candidatului Compartiment Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Consilier, clasa I grad profesional principal Potor Simona-Diana Serviciul Buget-Contabilitate Admis  
2. Inspector, clasa I grad profesional principal Potor Adrian-Ciprian Serviciul Taxe și Impozite Admis  
3. Inspector, clasa I grad profesional asistent Bichiș Nicoleta Serviciul Taxe și Impozite Admis  
4. Polițist local, clasa I grad profesional principal Hunyadi Attila Compartiment Siguranța Rutieră Admis  
5. Polițist local, clasa I grad profesional principal Boldea Dorel Compartiment Siguranța Rutieră Admis  
6. Polițist local, clasa I grad profesional principal Onaca Silviu-Mihai Compartiment Acces Baze Date-Instruire Admis  
7. Polițist local, clasa I grad profesional asistent Stroia Antonie Alin Serviciul Ordine și Liniste Publică si Paza Bunurilor Admis  

 

 

Afişat azi, 17.02.2020, ora 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni. Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de 26 februarie 2020, ora 09.00, la sediul instituției, Piața Primăriei, nr. 7.

 

 

Secretar comisie concurs:

Macarie Viorica