Proiecte HCL – sedinta ordinara din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 

C O N V O C A T O R

 

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.295 din 18 martie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 26 martie 2020, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

 

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru Primaria municipiului Tarnaveni si Serviciile publice de interes local.
 3. Proiect de Hotarare privind aprobarea arpobarii Anexei nr.2 a Hotararii consiliului local nr.62/2009.
 4. Proiect de hotarare privind Listei de repartizare a locuintelor ANL
 5. Proiect de hotarare privind mandatul acordat pentru a vota ajustarea/modificarea pretului la apa potabila.
 6. Proiect de hotarare privind republicarea Hotararii consiliului local nr.65/2019.
 7. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiză  și  acoperire  a          riscurilor  in domeniul situatiilor de urgenta.
 8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.38/2017.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică pentru municipiului Tarnaveni.
 10. Proiect de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii:Reabilitare , modernizare și extindere școala gimnazială “Traian” Tarnaveni.
 11. Aprobarea vanzarii a spatiului medical U1 situat in Tarnaveni str.Republicii nr.35 si a terenului aferent.
 12. Proiect de hotarare privind disponibilizarea mijloacelor fixe tractor si remorca basculabila apartinand Sectorului Intretinere, Reparatii Strazi
 13. Raportul de activitate pentru anu 2019 al Bibliotecii municipale Tarnaveni.
 14. Raportul de activitate pentru anul 2019 al Muzeului municipal Tarnaveni.

 

   Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
   Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

 

                 PRIMAR,                                                                              SECRETAR GENERAL  
     Megheșan Nicolae Sorin                                                                  Stefan Blanaru

 

Completare ordine de zi:

Proiect de Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Clubului Sportiv Municipal Tarnaveni

HCL privind stabilirea programului de circulatie al mijloacelor de transport

HCl privind aprobarea desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor de consiliu local

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei din 06.02.2020

Proces verbal al sedintei din 17.02.2020

Proces verbal al sedintei din 05.03.2020