Informarea Serviciului public comunitar de pașapoarte – Instituția Prefectului Judetul Mures

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL MURES
SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  DE  PAŞAPOARTE     

INFORMEAZĂ

Având în vedere măsurile dispuse ca urmare a instituirii stării de urgenţă,  vă comunicăm faptul că începând cu data de 17.03.2020 pentru o perioadă de 30 de zile, preluarea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare se efectuează  la sediul S.P.C.P. Mureş exclusiv în baza programărilor online şi numai pentru persoane care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii.

 Vă comunicăm de asemenea faptul că, lucrătorii S.P.C.P. Mureş nu se vor deplasa la punctul de lucru deschis în municipiul Târnăveni, pe toată durata stării de urgenţă, dispusă prin Decretul nr. 195/16.03.2020, respectiv  în data de 8 aprilie 2020.

Vă adresăm rugămintea de a afişa la loc vizibil pentru public următoarele informaţii precizate în cele 2 ( două) pagini anexate.

            Alte informaţii vor fi comunicate instituţiei dvs., funcţie de noi măsuri dispuse ca urmare a evaluării factorilor de risc.

            Cu stimă,

 

                              PREFECT
                        Cristina – Mara TOGĂNEL                                    ŞEF  S.P.C.P. MUREŞ                                                                                                                       Subcomisar de poliţie
                                                                                                                Daniela-Maria  MICUŞAN