Publicație Căsătorie JIBU ROBERT-IONUȚ și OLTEAN IOANA-GEORGIANA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31202/27.05.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 27.05.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui JIBU ROBERT-IONUȚ în vârstă 24 ani, cu domiciliul în SIRET, județul SUCEAVA şi a d-nei OLTEAN IOANA-GEORGIANA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,