Publicație Căsătorie GABOR ȘTEFAN și GABOR RITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31278/05.06.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 05.06.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR ȘTEFAN în vârstă 33 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei GABOR RITA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,