Primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
DIRECȚIA ECONOMICĂ – Serviciul Impozite și Taxe

 

 

Prin prezentul aducem la cunoștința contribuabililor că primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an este 30 iunie 2020.

Contribuabilii persoane fizice și juridice care achită integral, până la 30 iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația în cotă de 10% stabilită de Consiliul Local.

Totodată, informăm contribuabilii că pot utiliza instrumentele electronice de plată puse la dispoziție de unitățile bancare sau facilitățile oferite de platforma www.ghiseul.ro.

    

PRIMAR
Jrs. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN