Publicație Căsătorie ȘERBAN NICOLAE și MOLDOVAN ANGELA-MARIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31359/17.06.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 17.06.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȘERBAN NICOLAE în vârstă 45 ani, cu domiciliul în com.BĂGACIU, sat DELENII județul MUREȘ şi a d-nei MOLDOVAN ANGELA-MARIA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,