Publicație Căsătorie Molnar Norbert și Simon Timea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31476/01.07.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 01.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOLNAR NORBERT în vârstă 22 ani, cu domiciliul în sat SUCEAGU, comuna BACIU, județul CLUJ şi a d-nei SIMON TIMEA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,