Publicație Căsătorie Todor Vasile și Andras Ana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31481/01.07.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 01.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TODOR VASILE în vârstă 26 ani, cu domiciliul în sat CUȘTELNIC, mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei ANDRAS ANA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul însat CUȘTELNIC, mun.TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                               Ofiţer de stare civilă,