Publicație Căsătorie Medeșan Ioan-Adrian și Corburean

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
SPCLEP – STAREA CIVILĂ-
Nr.31529/07.07.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 07.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MEDEȘAN IOAN-ADRIAN în vârstă 45 ani, cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-na CORBUREAN NATALIA-VERONICA în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,