Publicație Căsătorie Bartha Florian-Angelo și Avram Alina-Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31538/08.07.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 08.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BARTHA FLORIAN-ANGELO în vârstă 24 ani, cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-na AVRAM ALINA-IOANA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI-CUȘTELNIC, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,

                                             ______________________