Publicatie Căsătorie Guluș Ionuț-Laurențiu și Gergely Silvia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31587/14.07.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 14.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GULUȘ IONUȚ-LAURENȚIU în vârstă 31 ani, cu domiciliul în com.CALOPĂR, județul DOLJ şi a d-na GERGELY SILVIA în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,

                                             ______________________