Publicatie căsătorie Cercea Adrian-Mădălin și Fogarasi Claudia-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31671/24.07.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 24.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CERCEA ADRIAN-MĂDĂLIN în vârstă 19 ani cu domiciliul în ORADEA, județul BIHOR şi a d-nei FOGARASI CLAUDIA-MARIA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civila,

                                             ______________________