SITUAȚIA PROIECTELOR FINAȚATE DIN FONDURI EXTERNE (EUROPENE ȘI  NORVEGIENE) și GUVERNAMENTALE LA NIVEL UAT TÂRNĂVENI  2016-2020

 

 

  1. Denumirea proiectului: Poţi fi mai mult decât mamă! Armonie între viaţa profesională şi cea privată”

Denumirea programului/sursei de finanţare  

Mecanismul financiar SEE- Program de finanţare: RO11- „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată”

Valoarea proiectului            1.528.248,39 lei                

Stadiul proiectului  Finalizat

 

  1. Denumirea proiectului: ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureş

Denumirea programului/sursei de finanțare

Program Operaţional Capital Uman – Axa prioritară 4 /Obiectivul tematic 9/ Prioritatea de investiţii 9ii /Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunităţi marginalizate, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii rome reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii), aflate în risc de sărăcie şi incluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Valoarea proiectului            13.891.672,94  lei     

Stadiul proiectului  În implementare

 

  1. Denumirea proiectului: Planificare strategică şi simplicarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Târnăveni

Denumirea programului/sursei de finanțare

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), finanţat din Fondul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simpllificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

Valoarea proiectului   3.977.790,68  lei

Stadiul proiectului  În implementare

 

 

  1. Denumirea proiectului: Continuarea simplificărilor procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin digitalizarea serviciilor publice

Denumirea programului/sursei de finanțare

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), finanţat din Fondul Social European (FSE), Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) -Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simpllificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

Valoarea proiectului            2.789.404,31  lei

Stadiul proiectului   În implementare

 

  1. Denumirea proiectului: Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială „TRAIAN” Târnăveni

Denumirea programului/sursei de finanțare

POR/2017/10/10. 1b/7 regiuni Componentă 1 –Apel: POR/317/10/1/ Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc grescut de părăsire timpurie a sistemului/1/                      

Valoarea proiectului 20.142.926,44   lei    

Stadiul proiectului  În contractare

 

6. Denumirea proiectului: Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Târnăveni   

Denumirea programului/sursei de finanțare

POR/2017/10/10. 2/7 regiuni Componentă 1 –Apel: POR/318/10/2/ Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii/2/                   

Valoarea proiectului 17.950.458,41 lei      

Stadiul proiectului În evaluare tehnico- financiară

 

7. Denumirea proiectului: Suistenable Energy Audit for Tarnaveni educational and cultural buildings

Denumirea programului/sursei de finanțare

Mecanismul financiar norvegian 2014-2021. Programul pentru energie în România – Apel de propuneri de proiecte – Schema de granturi mici 2 (SGS2)                                                             

Valoarea proiectului 9.947,75 euro  (47.600 lei)  

Stadiul proiectului  Finalizat

 

  1. Denumirea proiectului: Suistenble Energy Efficiency and Comfort Significant Increase in Tarnaveni Key Public Buildings

Denumirea programului/sursei de finanțare

Mecanismul Financiar EEA şi norvegian 2014-2021 Programul pentru energie în România – Apel de proiecte 4, Eficienţă energetică.          

Valoarea proiectului 1.405.673  euro (22.234.716,32 lei  )

Stadiul proiectului  În evaluare tehnico – financiară

 

9. Denumirea proiectului: Reabilitare/modernizare străzi în municipiul Târnăveni

Denumirea programului/sursei de finanțare Fonduri guvernamentale – PNDL

Valoarea proiectului 4.460.690,36 lei

Stadiul proiectului   Finalizat

 

10. Denumirea proiectului: Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma

Denumirea programului/sursei de finanțare Fonduri guvernamentale – PNDL

Valoarea proiectului 3.317.419,11 lei

Stadiul proiectului  Finalizat

 

11. Denumirea proiectului: Construire pod rutier nou peste râul Târnava Mică

Denumirea programului/sursei de finanțare

Fonduri guvernamentale – PNDL

Valoarea proiectului 7.438.821,72 lei

Stadiul proiectului  Finalizat

 

  1. Denumirea proiectului: Construire Sală de sport

Denumirea programului/sursei de finanțare

Compania Naţională de Investiţii

Valoarea proiectului 4.865.802,10 lei

Stadiul proiectului   În implementare

 

13. Denumirea proiectului: Construire Centru Cultural

Denumirea programului/sursei de finanțare

Compania Naţională de Investiţii

Valoarea proiectului 4.086.495,70 lei

Stadiul proiectului  În implementare

 

  1. Denumirea proiectului: Construire Bloc ANL

Denumirea programului/sursei de finanțare

Agenţia Naţională de Locuinţe

Valoarea proiectului 2.904.138,79 lei

Stadiul proiectului   În implementare

 

TOTAL FINAŢĂRI ATRASE:

Finanţare Fonduri Externe:   82.562.817,49 lei  (~17.023.261 euro)

Finanţare Fonduri Guvernamentale: 27.073.367,78 lei  (~5.582.137 euro)

TOTAL FINANŢĂRI:   109.636.185,27 lei  (~22.605.398 euro)