Achiziţia de servicii Modernizare Sistem informatic Primaria Municipiului Târnăveni

Achiziţia de servicii “Modernizare Sistem informatic Primaria Municipiului Târnăveni”  pentru implementarea proiectului „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”, Cod SMIS 129682 finanțat prin Apel POCA/471/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Cod CPV  principal: 72212517-6   Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)

Cod CPV secundare:

  1. 30233000-1 Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)
  2. 32570000-9 Echipamente de comunicatii (Rev.2)
  3. 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
  4. 48820000-2 Servere (Rev.2)

 

Obiectul achiziţiei

Este avută  în vedere  Modernizarea  Sistemului  Informatic  al  Primăriei Municipiului Târnăveni. Aceasta presupune:

  • Servicii IT, constând în totalitatea serviciilor pentru implementarea sistemului, in conformitate cu cerințele din caietul de sarcini;
  • Servicii de instruire a utilizatorilor si administratorilor soluțiilor informatice implementate
  • Licențe de utilizare perpetuă pentru software, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini
  • Echipamente necesare sistemului în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini

 

Prestatorul de servicii: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Bucureşti

 

Nr. contract : 33/03.07.2020 ( 100/10/01/03/34710)

 

Valoarea serviciilor: 2.752.113 lei inclusiv TVA