Publicație căsătorie Popean Alexandru-Cătălin și Cătărig Mădălina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31717/29.07.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 29.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPEAN ALEXANDRU-CĂTĂLIN în vârstă 20 ani cu domiciliul în MEDIAȘ, județul SIBIU şi a d-nei CĂTĂRIG MĂDĂLINA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________