Publicație Căsătorie Degi Andras-Mihály și Popa Camelia-Loredana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31887/12.08.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 12.08.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DEGI ANDRAS-MIHALY în vârstă 33 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei POPA CAMELIA-LOREDANA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Mica, sat Șomoștelnic, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei

 

                                               Ofiţer de stare civilă,