Publicație Căsătorie Marcu Cristian-Dan și Chincișan Mădălina-Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31885/12.08.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 12.08.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARCU CRISTIAN-DAN în vârstă 25 ani cu domiciliul în comuna CRISTEȘTI, județul MUREȘ şi a d-nei CHINCIȘAN MĂDĂLINA-IOANA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,