Publicație Căsătorie Hărșan Victor-Adrian și Mârza Simona-Antonia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31989/19.08.2020

P U B L I C A Ţ I E

       Astăzi 19.08.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HĂRȘAN VICTOR-ADRIAN în vârstă 23 ani cu domiciliul în comuna BATOȘ, sat Dedrad județul MUREȘ şi a d-nei MÂRZA SIMONA-ANTONIA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei

 

                                               Ofiţer de stare civilă,