Publicație Căsătorie Bognean Ioan și Șarpe Alexandra-Teodora

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32162/02.09.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 02.09.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOGNEAN IOAN în vârstă 35 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei ȘARPE ALEXANDRA-TEODORA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,