Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 

A N U N Ț

În baza OUG 133/2020 copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar / primar / gimnazial vor putea primi tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de materiale școlare (caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane etc., precum și articole de vestimentație).

Tichetul este în valoare de 500 lei / an școlar 2020-2021.

Condiții de eligibilitate:

     = pentru copiii preșcolari

–  să fie înscriși în învățământul preșcolar

–  venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic de 284 lei

     = pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial

  • să fie înscriși în învățământul primar / gimnazial
  • venitul net pe membru de familie în luna iulie 2020 să fie mai mic de 1115 lei

Persoanele cu domiciliul / reședința în Târnăveni, care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de acest tip de sprijin, pot depune cererea însoțită de documentele doveditoare la cam.32, Compartiment Evidenţă şi Beneficii de Asistenţă Socială-Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei mun.Târnăveni, str.Piaţa Primăriei, nr.7  în perioada 01-11 septembrie 2020.

 

Documente doveditoare necesare:

– cerere-tip (de la Compartiment Evidenţă şi Beneficii de Asistenţă Socială DAS Târnăveni;

– copii ale actelor de identitate ale părinților;

– copii ale certificatelor de naștere ale copiilor;

– copia certificatului de căsătorie al părinților / certificatului de divorț, după caz;

– dovada înscrierii copiilor la grădiniță / școală;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020 (adeverință cu salariul net, inclusiv bonuri de masă / cupon de pensie / cupon șomaj / cupon pensie de întreținere copil / … ).

– după caz, alte documente doveditoare pentru situația familiei (certificat de deces părinte / hotărâre de adopție / hotărâre de plasament / hotărâre de stabilire domiciliu copil…) și pentru veniturile acesteia (declarație pe propria răspundere pentru cei cu venituri ocazionale / adeverință venit ANAF pentru cei cu venituri din activități independente…).

 

După primirea cererilor, în perioada 11-14 septembrie 2020, DAS Târnăveni va verifica documentele depuse și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Mureş. Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.

Beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele DAS Târnăveni trebuie să depună doar cererea şi dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente. 

* Pentru informații suplimentare ne puteți suna la tel. 026544300, int.41 (zilnic, între orele 9-12) sau pe e-mail, la adresa asistenta.sociala@primariatarnaveni.ro

Primar
Nicolae Sorin Megheșan