Publicație Căsătorie Cengher Lucian-Traian și Costea Andrada-Mădălina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32219/09.09.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 09.09.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CENGHER LUCIAN-TRAIAN în vârstă 30 ani cu domiciliul în com.SUSENI, sat LUIERIU, județul MUREȘ şi a d-nei COSTEA ANDRADA-MĂDĂLINA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________