Publicatie căsătorie Nistor Horațiu-Ilie și Boțoc Ruxandra-Carmen

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32308/16.09.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 16.09.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NISTOR HORAȚIU-ILIE în vârstă 30 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei BOȚOC RUXANDRA-CARMEN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,