Publicatie Căsătorie Albert Vilmos și Toth Eniko

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32391/23.09.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 23.09.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALBERT VILMOS în vârstă 30 ani cu domiciliul în com.ADĂMUȘ, județul MUREȘ şi a d-nei TOTH ENIKO în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,