Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor are program special de lucru cu publicul in perioada 21-27 septembrie 2020

Primăria municipiului Târnăveni  informează cetățenii municipiul și pe cei ai comunelor arondate că în perioada 21 – 27 septembrie 2020, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor vine în sprijinul persoanelor ale căror acte de identitate au expirat sau urmează să expire, printr-un program special de lucru cu publicul, după cum urmează:

Luni, 21.09.2020,:          0830        –            1630

Marți, 22.09.2020:       0830        –            1830

Miercuri, 23.09.2020, – Vineri, 25.09.2020:    0830        –            1630

Sâmbătă, 26.09.2020:                                    0800        –             1600

Duminică, 27.09.2020:                                    0700        –             2100

Pentru informații detaliate asupra documentelor necesare obținerii actelor de identitate, vă rugăm să apelați la numărul de telefon 0265-443417.

Primar,
Nicolae-Sorin Megheşan

 

 

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de eliberare a actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate:

Actul de identitate care urmează să expire poate fi preschimbat cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării. Este obligatorie solicitarea unei noi cărți de identitate cu cel puțin 15 zile înainte de expirare.

Documentele necesare sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, care expiră;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate(dacă este cazul), în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani(dacă este cazul), original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate, 7 Lei, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă, sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Pentru perioada premergătoare alegerilor locale, programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este următorul:

Luni, 21.09.2020,:                                                                0830        –            1630

Marți, 22.09.2020:                                                              0830        –            1830

Miercuri, 23.09.2020, – Vineri, 25.09.2020:                    0830        –            1630

Sâmbătă, 26.09.2020:                                                    0800        –             1600

Duminică, 27.09.2020:                                                   0700        –             2100

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de eliberare a actului de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii actului de identitate:

Furtul actului de identitate se declară la unitatea de poliție care arondează zona unde s-a produs evenimentul, de unde se eliberează o dovadă privind înregistrarea furtului.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea pierderii, furtului, distrugerii actului de identitate.

Documentele necesare sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, care expiră;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate, 7 Lei, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

 

Pentru perioada premergătoare alegerilor locale, programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este următorul:

Luni, 21.09.2020,:                                                              0830        –            1630

Marți, 22.09.2020:                                                            0830        –            1830

Miercuri, 23.09.2020, – Vineri, 25.09.2020:                  0830        –            1630

Sâmbătă, 26.09.2020:                                                  0800        –             1600

Duminică, 27.09.2020:                                                 0700        –             2100

S.P.C.L.E.P. vă informează asupra modului de eliberare a actului de identitate în cazulschimbării domiciliului sau preschimbării buletinului de identitate

Preschimbarea buletinului de identitate se face la cererea titularului sau a reprezentantului legal al acestuia, oricând în perioada de valabilitate sau cu minim 15 zile înainte de expirare.

Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la schimbarea domiciliului. Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

Documentele necesare sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, care expiră;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă (dacă este cazul), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate, 7 Lei, achitată la Serviciul Impozite și Taxe al municipiului Târnăveni sau în contul primăriei municipiului, aflat la Trezorerie;
 • timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, 5 Lei;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Pentru perioada premergătoare alegerilor locale, programul S.P.C.L.E.P. de primire cereri și ridicare acte de identitate este următorul:

Luni, 21.09.2020,:                                                              0830        –            1630

Marți, 22.09.2020:                                                            0830        –            1830

Miercuri, 23.09.2020, – Vineri, 25.09.2020:                  0830        –            1630

Sâmbătă, 26.09.2020:                                                  0800        –             1600

Duminică, 27.09.2020:                                                 0700        –             2100