Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian” Târnaveni

COMUNICAT DE PRESĂ

Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian” Târnăveni

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Târnăveni în calitate de beneficiar al proiectului ,,Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian Târnăveni”, urmărește reabilitarea, modernizarea și extinderea unității de învățământ din Municipiul Târnăveni, respectiv: Şcoala Gimnazială „Traian”, formată din corpurile A, B și C.

Program: Programul Operational Regional 2014-2020

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul Intermediar – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Obiectivul general/Scopul proiectului ,,Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian Târnăveniconsta in îmbunătățirea calității sistemului educațional de la nivelul Municipiului Târnăveni prin asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților didactice din cadrul unității de învățământ de pe raza acestui municipiu, și creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivul proiectului este in concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. In consecinta, prin modernizarea unui unitati de invatamant din Municipiul Tarnaveni, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reabilitare, modernizare cladire A si C, reabilitare, modernizare si extindere cladire B
  2. Asigurarea conditiilor optime de participare la invatamantul obligatoriu pentru 818 elevi, care constituie in prezent populatia scolara cuprinsa in acest proiect.
  3. Imbunatatirea procesului educational al Scolii Gimnaziale Traian, prin dotarea cu si integrarea de resurse pedagogice moderne si echipamente IT în procesul de predare-invatare.

Data de începere a proiectului: 01.06.2015

Data de incheiere a proiectului: 30.09.2023

Perioada de implementare: 100 de luni, respectiv până 30.09.2023

Bugetul necesar implementării proiectului:

 *Valorile exprimate contin TVA.

                   Primar,
Sorin Nicolae Megheșan

 

Manager de proiect,
Dabau Adela Daniela