Publicație Căsătorie Stroia Ioan-Gabriel și Hogea Raluca-Ionela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32610/14.10.2020

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 14.10.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STROIA IOAN-GABRIEL în vârstă 39 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, BOBOHALMA județul MUREȘ şi a d-nei HOGEA RALUCA-IONELA în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, CUȘTELNIC, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,

                                             ______________________