Publicație Căsătorie Iernuțan Flavius-Răzvan și Litean Larisa-Mădălina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32699/21.10.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 21.10.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IERNUȚAN FLAVIUS-RĂZVAN în vârstă 31 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei LITEAN LARISA-MĂDĂLINA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în sat RĂZBOIENI-CETATE, judeţul / țara, ALBA.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                               Ofiţer de stare civilă,