„ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș” – finalizare proiect

 

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Târnăveni (Partener 2), Fundația Buckner (Partener 3) și Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni (Partener 4), anunță finalizarea oficială a activităților din cadrul proiectului „ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș” (Cod SMIS 101455, contract POCU/18/4/1/101455), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul are o durată de 37 de luni, perioadă cuprinsă între 16 august 2017 – 30 noiembrie 2020, fiecare activitate având obiective specifice de realizat. Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Târnăveni, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparțunând minorității rome.

În cadrul proiectului au fost realizate acțiuni complexe, integrate, care acoperă domeniul serviciilor socio-medicale, ocupare și antreprenoriat, educație, acte de identitate și proprietate, îmbunătățirea condițiilor de locuire și antidiscriminare. La finalul perioadei de implementare a proiectului enumerăm o serie dintre cele mai semnificative rezultate ale sale pe fiecare componentă:

În cadrul COMPONENTEI 1 – servicii socio-medicale, acte, locuire, 750 de persoane au fost selectate pentru a beneficia în mod integrat atât de servicii socio-medicale, cât și de celelalte servicii din proiect, 95 de  persoane care locuiesc în cele 3 imobile reabilitate, situate pe str. Avram Iancu nr. 112 au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor de locuire; 42 de persoane au obținut acte de identitate și stare civilă, iar pentru 80 de persoane s-au obținut drepturi de asistență socială.

În cadrul COMPONENTEI 2 – ocupare și antreprenoriat, au fost sprijinite  376 de persoane din comunitate privind creșterea accesului pe piaţa muncii; 226 de persoane au finalizat cursurile de calificare și au primit diplome de calificare recunoscute la nivel național; 100 persoane au fost sprijite în procesul de angajare; 5 afaceri au fost înființate.

COMPONENTA 3 – educație a încercat realizarea procesului educativ de recuperare şcolară şi încurajare pentru 120 de copii preșcolari și școlari și 20 de tineri și adulți pentru programul A Doua Șansă.

COMPONENTA 4 – campania antidiscriminare – 750 de persoane au fost informate cu privire la campania de antidiscriminare, s-a elaborat o strategie locală privind eliminarea tuturor formelor de discriminare aprobată prin HCL, au avut loc 5 dezbateri locale cu teme legate de combaterea discriminării, 5 acțiuni de campanie de antidiscriminare, s-au realizat 5 photo-voice-uri, s-au realizat 10 parteneriate locale care au în vedere promovarea bunelor practici de conviețuire locală.

Valoarea totală a finanțării contractate este de 13.891.672,94 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 69.947,57 lei. Datele finale ale cheltuielilor efectiv realizate vor putea fi prezentate doar după depunerea rapoartelor tehnice și financiare finale, ele fiind estimate la aproximativ 80% din bugetul total contractat.

Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului, vă rugăm să ne contactați la adresa : florin.moisa@romacenter.ro, persoana de contact: Florin Moisă, Manager de proiect, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Telefon: 0264 420 470.