Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 05.11.2020

Document afişare rezultate probă scrisa

20250/05.11.2020                                                           

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE  05.11.2020

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE CONTRACTUALE  DE EXECUTIE

                          

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

ASISTENT MEDICAL –  Serviciul Public de Asistenta Medicala Comunitara – Cabinete de medicina Scolare
1 FAGETAN ANCUTA MARIA 50,00 ADMIS
2 CHINCISAN MIRELA IOANA 25,00 RESPINS
3 IGNAT FLORINA MARIA 25,00 RESPINS
4 SZOMBATI-ILYES  REKA-ORSOLYA 25,00 RESPINS
5 TALMACEAN MIRELA IOANA 21,00 RESPINS
6 LEPADATU ESTERA – ADELA 15,00 RESPINS
7 CINDEA ANDRADA-DENISA ABSENT
8 ALSHAAER ABDALLAH ABSENT
9 MARIAN  ANAMARIA ABSENT
10 ALEXE  ECATERINA  PETRUTA ABSENT
11 BIRO ATTILA ABSENT
12 TOROK DIANA – VALENTINA ABSENT
PSIHOLOG –  Directia de Asistenta Sociala – Centrul Social de Urgenta  cu Destinatie Multifunctionala 
1 DORDEA ADINA – MATILDA 64,33 ADMIS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba scrisa,  pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei scrise conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Afişat astăzi, 05.11.2020, ora 16,00 la sediul Primariei Municipiului Târnăveni si pe pagina de internet a institutiei.

 

 Secretar comisie,