Proiecte HCL – sedința ordinară din 12.11.2020 ora12:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1069 din 5 noiembrie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 12 noiembrie 2020, orele 12.00, la Casa de Cultură “Mihai Eminescu” , din Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 32, jud. Mureș, cu următorul:

 

P R O I E C T   D E  O R D I N E     D E       Z I

 

  1. Depunerea jurământului de către consilierul declarat ales, Cirlea Emanoil, a cărui mandat a fost validat de Judecătoria Târnăveni și depunerea jurămîntului de către  supleanții ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Târnăveni.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni.

 

 

 

 

                          PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL UAT,  

            Megheșan Nicolae Sorin                                                                      Ștefan Blănaru

 

 

Târnăveni,

5 noiembrie 2020

 

 

Antonya Mihail  

Barbu Mădălin Nicolae

Cândea Ciprian Florin                                    

Cimpoca Alin Claudiu                              

Cirlea Emanoil                                    

Ciulea Porime Pavel                                             

Fodor Alexandru Iosif

Grec Lucreția       

Hegheș Octavian Radu 

Incze Csaba Ștefan Levente                                  

Mihăilescu Alin Marius

Nan Vlad Adrian

Piaskovski Stanislav    

Popa Felician Lucian  

Popa Nicolae Valer       

Precup Emilia                                                                                                        

 

Sim Florin Daniel

Șincu Gheorghe Vlad

Tutecean Dan Cristian