Proiecte HCL – sedința extraordinară din 12.11.2020 ora14:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

    În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1232 din 11 noiembrie 2020 si art.134 alin. (5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocata de îndată, la data de 12 noiembrie 2020, orele 14.00, la sediul la Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, din Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 32, jud. Mureș, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

 

  1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Târnăveni, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLET MUREȘ.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târnăveni.
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant incrase in Târnăveni key public buildings” și a cotei de co-finanțare care revine Municipiului Târnăveni ăn cadrul proiectului.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Achiziționarea echipamentelor TIC în Municipiul Târnăveni, pentru suținerea procesului de învățare în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV2”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea răspândirii coronavirus SARS-COV2”.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Municipiuui Târnăveni la data de 30.09.2020.

 

   Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

   Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

 

                  PRIMAR,                                            SECRETAR GENERAL UAT,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                     Ștefan Blănaru

 

 

 

Târnăveni,
11 noiembrie 2020