Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde

A N U N Ţ

Primăria municipiului Târnăveni, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă informează că începând cu data de 16.11.2020 reprezentanţii direcţiei vor distribui la domiciliul persoanelor în vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această vârstă, care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (800 lei/lună) tichete sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde(conform OUG nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora).

Valoarea unui astfel de tichet social este de 180 lei/lună şi poate fi folosit exclusiv pentru servirea mesei calde în unităţile afiliate şi anunţate. Lista unităților de pe raza municipiului Târnăveni care, în prezent, acceptă tichete sociale pentru mese calde, sunt: brutăriile ELDI situate pe str. Republicii, nr.80, str.Şoimilor, nr.47 şi str. Victor Babeş, nr.5, magazinul Puiul de Crăieşti, str.Republicii, nr.67; la nivelul judeţului Mureş, funcţionează unităţi afiliate în reţeaua Sodexo Pass Romania SRL, care acordă servicii de catering, respectiv, activităţi de preparare hrană caldă şi de furnizare a meniului la domiciliul beneficiarului (ZATO catering).   

Acest proiect este cofinanțat din Fondul European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (FEAD) prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 – 2020).

Pentru informaţii suplimentare, Direcţia de Asistenţă Socială a pus la dispoziţia cetăţenilor numărul de telefon 0762249703, de luni până vineri, între orele 07:00-15:00.

 

       Primar,                    
  Megheșan Sorin Nicolae                                               

                                                                                                                            Director executiv,
                                                                                                                        Muth Horaţiu Romulus