Anunț începere proiect ”Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială ”Traian” Târnăveni”

 COMUNICAT DE PRESĂ

 Data publicării : 09/12/2020

Anunț începere proiect
”Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială ”Traian” Târnăveni

 

Titlul proiectului: ”Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială ”Traian” Târnăveni
Numele beneficiarului: Municipiul  Târnăveni
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Numele Organismului Intermediar: ADR Centru
Valoarea totală a proiectului: 20.142.926,44 lei
Finanțarea nerambursabilă : 17.121.487,47 lei
Data începerii proiectului: 01.06.2015
Data finalizării proiectului: 30.09.2023
Codul MySMIS: 122321
Obiectivul general al proiectului: “Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni” consta in imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale de la nivelul Municipiului Tarnaveni, prin asigurarea tuturor conditiilor necesare pentru desfasurarea activitatilor didactice din cadrul unitatii de invatamant, obiect al acestui proiect. Indeplinirea acestui obiectiv va duce la cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Proiectul ”Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială ”Traian” Târnăveni”, cod MySMIS 122321, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către Municipiul Târnăveni și are o valoare totală de 20.142.926,44 lei, din care 17.121.487,47 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2015 – 30.09.2023. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Reabilitare, modernizare clădire A si C, reabilitare, modernizare şi extindere clădire B;  2. Asigurarea condiţiilor optime de participare la învăţământul obligatoriu pentru 818 elevi, care constituie în prezent populaţia şcolară cuprinsă în acest proiect; 3. Îmbunătăţirea procesului educaţional al Şcolii Gimnaziale Traian, prin dotarea şi integrarea de resurse pedagogice moderne şi echipamente IT în procesul de predare-învăţare.

MUNCIPIUL
TÂRNĂVENI

Date de contact beneficiar: Municipiul Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr. 7, loc. Târnăveni, jud. Mureş, tel. 0265-44.34.00, fax. 0265- 44.63.12, e-mail: office@primariatarnaveni.ro

Persoana de contact : Manager de proiect Dăbău Adela, tel. 0265-44.34.00 – int. 34, e-mail: proiecte@primariatarnaveni.ro, Primăria Municipiului Târnăveni, Compartiment Proiecte cu Fonduri Internaţionale.

 www.regio-adrcentru.rowww.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.