Publicatie Gabor Lajos și Gabor Eva

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30184/11.01.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 11.01.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR LAJOS în vârstă 25 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei GABOR EVA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI judeţul / țara, Mureș.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________