Publicație Căsătorie Buzdugan Petre și Puia Marinela-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30240/19.01.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 19.01.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUZDUGAN PETRE în vârstă 51 ani cu domiciliul în SFÂNTU GHEORGHE, județul COVASNA şi a d-nei PUIA MARINELA-MARIA în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI judeţul / țara, Mureș.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,