Publicație Căsătorie Marcu Flavius-Mihai și Csiszar Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30271/20.01.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 20.01.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARCU FLAVIUS-MIHAI în vârstă 28 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei CSISZAR IOANA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI judeţul / țara, Mureș.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                               Ofiţer de stare civilă,