In atentia deținătorilor de imobile monument înscrise în Lista Monumentelor Istorice

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

DIRECȚIA ECONOMICĂ – Serviciul Impozite și Taxe

 

Prin prezentul aducem la cunoștința deținătorilor de imobile monument, înscrise în Lista Monumentelor Istorice – 2015 din raza municipiului Târnăveni, reglementările în vigoare cu privire la acestea:

Regimul juridic general al monumentelor istorice este reglementat în mod expres prin Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată.

În ceea ce privește impozitarea imobilelor monument istoric, articolul 456, alin. (1) lit. x) al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede că nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

Totodată, la art. 477 alin. (2) din Codul fiscal, este prevăzut faptul că proprietarii de monumente istorice persoane fizice, prin hotărâre a consiliului local, pot fi scutiți de plata taxei de autorizare a intervenţiilor executate asupra imobilelor deținute, în cazul în care utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit, intervențiile fiind de natura lucrărilor de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, lucrările realizate integral sau parțial pe cheltuială proprie.

PRIMAR
NICOLAE SORIN MEGHEȘAN